Welkom

Stedenband Hoogeveen–Martin bestaat sinds 1990 en is gebaseerd op wederzijdse vriendschap met Martin, een stad in Slowakije. Al vele jaren zijn gemeenschappelijke uitwisselingen en projecten op vele terreinen tot stand gekomen, zoals op het gebied van onderwijs, cultuur, kerken, sport, gezondheidszorg en toerisme. Ook bezoeken van handelsdelegaties hebben plaatsgevonden. Door de goede netwerken tussen beide steden, en soms met bemiddeling van de ambassade,  zijn verschillende activiteiten ontplooit en mogelijk geworden, zoals bijvoorbeeld de organisatie van een kunstexpositie, de publicatie van boeken, het organiseren van stages en vele andere activiteiten waarover u verder in deze site kunt lezen.

We hopen natuurlijk dat de informatie over Slowakije, het dal van de rivier de Turiec, de bergen van de Grote en Kleine Fatra en de stad Martin in het bijzonder, nieuwsgierig maakt. Zo nieuwsgierig dat u besluit een kijkje te nemen in dit prachtige land met de buitengewoon gastvrije bevolking en u wellicht suggesties aan de Stichting Stedenband heeft voor verdere verdieping van wederzijdse kontakten.

Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers en maatschappelijke organisaties die ons bij diverse activiteiten met raad en daad terzijde hebben gestaan en ook voor de steun van het gemeentebestuur en de gemeenteraad zijn wij zeer erkentelijk.